Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.

Hành khách bị “hủy” chuyến bay được bồi thường thiệt hại

Theo đó, “Bồi thường ứng trước không hoàn lại” là việc bồi thường bằng tiền hoặc bằng các hình thức phù hợp khác mà người vận chuyển phải trả cho hành khách trong các trường hợp theo quy định của pháp luật mà không phụ thuộc vào việc xác định mức thiệt hại thực tế của hành khách.

Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại được thực hiện cho các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam trong trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, bị hủy chuyến bay và chuyến bay bị chậm kéo dài.

Mức bồi thường ứng trước không hoàn lại

Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay nội địa như sau (các mức đếu cao hơn quy định hiện hành 100.000 đồng):

  • Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 500 km: 200.000 VNĐ;
  • Chuyến bay có độ dài đường bay từ 500 km đến dưới 1.000 km: 300.000 VNĐ;
  • Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000 km trở lên: 400.000 VNĐ.

Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay quốc tế (giữ nguyên theo mức quy định hiện hành):

  • Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 1.000 km: 25 USD;
  • Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000 km đến dưới 2.500 km: 50 USD;
  • Chuyến bay có độ dài đường bay từ 2.500 km đến dưới 5.000 km: 80 USD;
  • Chuyến bay có độ dài đường bay từ 5.000 km trở lên: 150 USD.
  • Người vận chuyển có thể quy định mức bồi thường ứng trước không hoàn lại nhưng không được thấp hơn mức quy định trên.

Những trường hợp hãng bay không phải bồi thường

Hãng hàng không không phải bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường họp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì một trong các lý do sau đây:

Điều kiện thời tiết; nguy cơ an ninh; chuyến bay bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước; do vấn đề về y tế của hành khách (bị ổm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay); Tàu bay, chuyến bay bị phá hoại.

Ngoài ra, hãng hàng không cũng được miễn trừ bồi thường khi phải hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì các nguyên nhân: do xung đột vũ trang, đình công, sự cổ kỹ thuật…

Hành khách được bố trí hành trình tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyển bay khác với thời gian đến không quá 4 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyên bay đã được xác nhận chỗ; hành khách được bố trí tới điểm đến của hành trình với thời gian đến không quá 6 giờ so với thời gian đến dự kiến của chyến bay nối chuyển trong trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điếm nối chuyến trong hành trình của hành khách và các trường hợp bất khả kháng khác.

Trong các trường hợp nếu hãng hàng không đã thông báo về việc hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài đúng thời điểm theo quy định thì cũng được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường: thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến;

Trường hợp thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại trong vòng 7h đến 22h với tần suất là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được…

Hành khách không có mặt làm thủ tục hàng không tại cảng; Khách hàng được vận chuyển miễn phí cũng không được bồi thường nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm chuyên bay kéo dài.

Hãng hàng không cũng được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường trong các trường họp từ chối vận chuyến hành khách có vé và đã đươc xác nhận chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình khi hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không; có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác; hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà không làm chủ được hành vi…